Segons el compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informo que les dades que vostè faciliti a qualsevol formulari inclòs en aquest lloc web són fitxats en els arxius propietat de na Sara Mompart, amb domicili social a Barcelona. Les esmentades dades seran tractades de forma confidencial, única i exclusivament amb la finalitat de facilitar les relacions professionals entre ambdues parts i/o permetre la realització dels serveis explicats i oferts en aquest lloc web.

Vostè pot exercir els drets d’accés, modificació, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent. Pot notificar aquests canvis, mitjançant petició escrita, enviant un correu electrònic a: sara@saramompart.com

Sara Mompart inclou en el aquest lloc web tot un seguit d’enllaços a altres llocs i pàgines, únicament amb la intenció de mostrar els seus treballs. Sara Mompart no es fa responsable de les informacions contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis, productes o pràctiques que es vehiculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Política de Cookies i Privadesa

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència com a usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la meva política de cookies

————————————

En relación al cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informo que los datos que usted facilite en cualquier formulario incluido en este sitio web son fichados en los archivos propiedad de Sara Mompart, con domicilio social en Barcelona. Dichos datos serán tratados de forma confidencial, única y exclusivamente con la finalidad de facilitar las relaciones profesionales entre las dos partes y/o permitir la realización de los servicios explicados y ofrecidos en este sitio web.

Usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la vigente Ley 15/1999 de Protección de Datos. Puede notificar dichos cambios, mediante petición escrita, enviando un correo electrónico a: sara@saramompart.com

Sara Mompart incluye en este sitio web toda una serie de enlaces a otros sitios y páginas, únicamente con la intención de mostrar sus trabajos. Sara Mompart no se hace responsable de las informaciones contenidas en estos sitios web o de cualquier de los servicios, productos o prácticas que se vehiculen o relacionen con las páginas web enlazadas.

Política de Cookies y Privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia como usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de mi política de cookies.