Sep 29, 2013 in Articles en CATALÀ, Imatge corporativa i disseny de logotips

Tinc una extensa experiència en disseny de logotips i marques per a empreses, emprenedors, autònoms i professionals lliberals de diversos sectors.

En aquest article vull donar-vos a conèixer el procés i la nombrosa quantitat de passos a seguir abans de lliurar un disseny de logo. És important que conegueu el que “al meu entendre” és una “metodologia de treball correcta” per a aquest tipus de projectes, així entendreu profundament les propostes que us presentaran els dissenyadors, ja sigui jo mateixa, o qualsevol altre professional.
És imprescindible que hi hagi una gran compenetració entre dissenyador i client. Amb la comprensió dels passos a seguir, segur que naixerà un intercanvi que facilitarà enormement el desenvolupament del logotip i el seu èxit.

Es poden valorar les següents fases en el meu procés de creació d’un logo (identitat corporativa):

 1.  “Briefing” exacte
  Per assegurar-se de no desaprofitar el temps, amb el conseqüent retard en el lliurament de les propostes de disseny, és imprescindible realitzar un informe previ o “briefing” molt precís. Acotar les necessitats comunicatives és essencial, així segur que el resultat final serà un logotip adequat totalment a les necessitats del client. Quanta més informació tingui sobre el client i la seva empresa o activitat millor resultat obtindrem.
  Nota: Per norma general, no faig reunions físicament amb els meus clients, si així ho fés, em seria impossible d’oferir tarifes econòmiques per al disseny de logos.
 2. “Brainstorming”, anàlisi i cerca d’informació
  Analitzo detingudament la informació que el client m’ha proporcionat, el logotip actual en cas de tenir-ho, el lloc que ocupa el client en el seu sector, història de l’empresa, al que crec que aspira el client amb el nou logotip… i estudi el que els seus competidors tenen.
 3. Proposta de logotip
  Normalment presento entre 4 i 6 variacions de disseny (poden arribar-ne a sortir 8, depenent del tema). Les primeres propostes sempre són en blanc, negre i escala de grisos perquè, segons la meva experiència em marca, els logos de qualitat han de “funcionar” per sí sols, sense dependre dels colors per tenir impacte. Posteriorment, quan ja enfoquem la idea amb el client, treballo les possibles combinacions de colors.
 4. Presentació inicial del logotip
  Envio un PDF o bé ho carrego en el meu lloc web a fi i efecte que el client revisi i analitzi les propostes de disseny. Ara ja és tasca del client, del seu anàlisi i de les seves valoracions, el prendre decisions. Qualsevol dubte que pugui sorgir en aquesta fase del disseny estaré encantada d’aclarir-lo.
 5. Polir el logotip
  Posteriorment a la revisió del client, basant-me en les seves observacions i aportacions, finalitzo el disseny de logo. Sense oblidar l’objectiu principal: aconseguir una identitat, una imatge… que funcioni al 100% i per molts anys.
  Faig un nou enviament de PDF o enllaç al meu web amb la imatge corporativa final, aplicant els colors i perfilant al màxim el disseny.
 6. Arxius del logotip
  Preparo els arxius i els passo al client via e-mail: logotip vectoritzat i en format .EPS, logo en format .JPG RGB a baixa (72 dpi), logo petit per al seu ús com a signatura en els missatges d’e-mail, adaptació del logo a “avatar” per a xarxes i perfils socials (què és un “avatar”?), “favicon” per a col·locar en la barra de navegació web (què és un “favicon”?), entre d’altres. Si voleu veure concretament quins arxius envio, llegiu aquest article on explico detalladament els documents i per a què serveix cadascun d’ells: documents del logotip.
 7. Manual d’imatge corporativa
  A més de subministrar el logotip + arxius annexes, proporciono un “Full d’Especificacions Corporatives” o bé un “Manual Resumit d’Identitat Corporativa”. No puc pensar en acabar el disseny d’un logotip i que després qualsevol impremta o proveïdor gràfic utilitzi de forma incorrecta la imatge que acabo de crear.
  El manual marcarà les pautes del que es pot i no es pot fer amb el logo. D’aquesta manera ens assegurem una continuïtat estètica per al seu ús en qualsevol circumstància.
  Podeu veure uns exemples de manual en aquests enllaços:
  Manual de SushiArt (sector restauració a Barcelona)
  Manual de Xenobiotics, S.L. (sector biotecnològic a València)
  O bé visualitzar fulls d’especificacions:
  Full de Dues Mans Massatges (sector serveis salut a Barcelona)
  Full de Dibacco (sector distribucions a Palma de Mallorca)
 8. Disseny de papereria o un altre suport (opcional)
  L’ús d’un logotip és molt extens, al igual que ho són els suports on aplicar-lo (targetes de visita, rètols i vinils, regals promocionals, implementació en vehicles comercials, etc).
  Serà un gust de preparar un pressupost sense compromís per aplicar el nou disseny de logo a qualsevol suport o peça gràfica, o bé per dissenyar la papereria d’empresa.
 9. Servei “post-disseny”
  Sempre estic molt contenta de seguir en comunicació amb el client, també el conèixer l’èxit que està tenint el logo és molt gratificant…
  La meva disponibilitat és total per a qualsevol pregunta o qüestió relacionada amb el disseny i producció gràfica que li pugui sorgir al client.

Podeu veure alguns dels meus dissenys i preus de logos a:
LOGOTIPS DISSENYATS PROFESSIONALMENT

I llegir algunes de les recomanacions i opinions dels meus clients a:
TESTIMONIATGES SOBRE SARA MOMPART

La meva llibreta d’esboços, on dissenyo-dibuixo-creo… els meus logos, sempre va amb mi a tot arreu: així és la inspiració… no té horaris, ni llocs, ni moments!!.

Llibreta d'esboços fets a ma de dissenys de logotip.

 

Comparte si te gusta, gracias | Comparteix si t'agrada, gràcies — ;-)