Oct 2, 2017 in Actualitat en disseny i cursos, Articles en CATALÀ, Disseny gràfic

Perfil del dissenyador gràfic català

M’he sorprès amb algunes dades i estadístiques que he conegut a través d’un dels últims llibres sobre dissenyadors gràfics que m’han passat per les mans.

M’ha permès de fer una profunda reflexió sobre la meva situació actual, on estic i cap a on em dirigeixo desenvolupant el disseny gràfic, tant com a eina de subsistència, i també com a fil conductor cap a la meva pròpia felicitat i plenitud.

Es tracta d’un estudi que es va fer des de l’Escola Superior de Disseny ESDI de Sabadell l’any 2000.

Lògicament les coses han evolucionat moltíssim en aquests 17 anys que han transcorregut: les noves tecnologies i internet a l’accés de tothom, les xarxes socials, els mòbils i les comunicacions… però hi ha factors i característiques dins la professió de disseny gràfic que han patit només un lleuger canvi.

L’estudi estadístic separa els resultats en dos grans GRUPS d’anàlisi:

1. Resultats d’enquestes a ocupadors.

2. Resultats d’enquestes a dissenyadors.


Comento el GRUP 1 (Enquestes a ocupadors)

La primera pregunta d’aquest grup que m’interessa i la considero força representativa de l’actual situació és: “Quins coneixements i habilitats busca en els dissenyadors?”

Capacitat d’innovar (originalitat) = 24,1%
Coneixement del producte/servei = 22,5%
Capacitat estètica = 18,2%
Coneixement dels processos de producció i gestió = 12,8%
Bon comunicador = 11,2%
Coneixement tècnic = 7,5%
Fluïdesa tecnològica = 1,6%
Àmplia base cultural = 1,1%
Altres = 1,1%

La capacitat d’innovació i dissenyar feines originals i exclusives, segur que segueix essent la principal de les habilitats o característiques que qualsevol empresari o propietari de negoci busca en els dissenyadors.

Personalment i professionalment, jo considero també essencial els punts forts de ser un bon comunicador i disposar d’una àmplia base cultural. Aquesta última sembla una ximpleria, però no n’és gens en el cas de professions tan creatives i inspiradores com n’és el disseny gràfic.

Quins aspectes valora més en el treball d’un dissenyador?”. No és gens sorprenent aquesta pregunta, no creieu?

Eficàcia = 22,7%
Capacitat de millorar i innovar processos, productes i serveis = 21,3%
Capacitat de col·laboració amb altres departaments = 20,0%
Capacitat de generar valor afegit = 19,3%
Capacitat d’integració = 15,3%
Altres = 1,3%

Totes dues preguntes anteriors són algunes de les quals ara com ara segueixen estant vigents en el mercat i el sector laboral de la relació entre empreses i dissenyadors gràfics.


Comento el GRUP 2 (Enquestes a dissenyadors)

Una qüestió que s’ha transformat rotundament i que cada cop anirà en augment parla de “Quin tipus de feina troben els dissenyadors gràfics”.

L’any 2000 les respostes foren:

Com a treballador per compte d’altri = 81,8%
Com a autònom = 8,0%
Com a freelance = 6,8%
Petit empresari = 3,4%

Està claríssim que aquestes dades ja no són fidels a la realitat actual dels dissenyadors gràfics de Catalunya.

L’ocupació d’autònoms en el món del disseny gràfic s’ha quintuplicat, ja sigui per raons de crisi, no trobar feina per compte d’altri, potser fins i tot per l’embelliment dels professionals “dissenyadors gràfics de l’antiga escola” que ara aposten per crear el seu propi negoci o bé exercint com a “freelancers”…

Una altra de les preguntes que ha captat la meva atenció ha estat: “Els dissenyadors gràfics, amb quins professionals treballen pitjor?”

Les respostes van estar les següents:

Comercials = 35,8%
Directors/Gerents = 20,8%
Tècnics = 7,5%
Enginyers = 7,5%
Publicistes = 7,5%
Arquitectes = 5,7%
Informàtics = 3,8%
Altres = 11,3%

La qual cosa em porta al resum següent: em sento identificada amb aquestes respostes i percentatges.

Tot i que em considero una persona respectuosa, amb qui és fàcil de treballar, sóc col·laborativa i empàtica… veig clarament el perquè ara, en aquests moments de la meva vida professional, estic gaudint de veritat de la feina que més m’agrada fer: dissenyar.

No tinc “Comercials” de qui dependre i a qui explicar les meves raons i anàlisis > Treballo directament amb client final, 100% dels quals arriben al meu web via GOOGLE, gràcies a la feina feta durant molts anys amb el SEO i la constant actualització el meu lloc web.

No he de trampejar amb “Directors/Gerents” d’estudis i empreses de disseny gràfic o agències de publicitat > No accepto ser subcontractada per serveis de disseny.

Senzillament vull ser totalment independent, manar sobre les feines que dissenyo i, si hi ha repercussions, sempre seran resultats dels “meus actes i decisions”.

Em sento lliure per crear i per decidir com, quan i el que jo vulgui.


Referències bibliogràfiques:
SERRA DEL PINO, JORDI. CABEZAS DE ALCALÁ, SÍLVIA. RUIZ MOLINA, ENCARNA
Dissenyadors a la cruïlla. Sabadell, Escola Superior de Disseny ESDI, 2000.
(Centre Associat Universitat Ramon Llull)

Comparte si te gusta, gracias | Comparteix si t'agrada, gràcies — ;-)