Disseny d'invitació emailing per a festa empresarial

Disseny d’imatge per a festa d’aniversari d’empresa certificadora CCPAE

El disseny gràfic corporatiu aplicat i disseny d’imatge corporativa gràfica per a festes commemoratives o d’aniversari d’empresa és de les meves especialitats.

N’és una magnífica mostra aquest projecte que et presento, realitzat per al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Què és el CCPAE?

És l’organisme responsable de certificar els aliments ecològics que es produeixen a Catalunya.
Productes agrícoles, carns, lactis, etc… han d’estar controlats i certificats complint la reglamentació de producció ecològica.
El CCPAE, el qual depèn del Departament d’Agricultura, garanteix tot el procés per tal de certificar els aliments catalans.

Alhora, la UE disposa d’organismes de control autoritzats que certifiquen el cumpliment dels requisits. Per això, els productes catalans ecològics, orgànics o biològics també han de tenir, a part del segell CCPAE, el logotip verd amb una fulla + les estrelles dels estats membres de la Unió Europea. Aquest nou disseny de logo va entrar en vigor l’1 de juliol de 2010.


Ja fa una setmana, a l’auditori del campus de la Ciutadella de la UPF, es va celebrar la Festa dels 25 anys CCPAE.

Jo vaig ser la dissenyadora gràfica encarregada de fer que la festa gaudís d’una imatge singular i inèdita, realitzants els dissenys següents:


Disseny de LÍNIA ESTÈTICA

Com a imatge o fil conductor, i només per a aquest esdeveniment del 25è aniversari, he creat una línia unificada diferent al logotip corporatiu.

Es tracta d’un nombre 25, duplicat 4 cops, amb diferents percentatges d’intensitat de color. Aquest element dóna dinamisme i marca el factor més important de la festa: els 25 ANYS.


Disseny de PANTALLES

Per a la presentació d’empresa (PPT) en la pantalla digital de l’auditori, vaig realitzar dos dissenys diferents.

A. Fons de pantalla corporatiu genèric.
Aquest disseny va estar pensat per usar-lo quan no s’estava projectant res en la pantalla de la sala.

B. Plantilla interior de reconeixements.
El client mateix va aplicar els canvis de textos, noms, imatges i continguts específics que anaven variant per a cada diapositiva (slide).

Tots dos dissenys han estat creats en Adobe InDesign. Aplicant colors corporatius i tipografies establertes en el disseny de logotip, el qual vaig dissenyar jo mateixa per a CCPAE fa 4 anys.


Disseny de FARISTOL A3

De format A3 vertical (29,7 x 42 cm), aquesta peça va harmonitzar el faristol, on es troba el micròfon amb una petita tauleta per lectura dempeus.

Amb la mateixa estètica marcada, “corporativitza” l’ambient per tal que les fotografies dels ponents/es també quedin a conjunt amb la resta de dissenys.

Es va preparar imprès en digital i muntat sobre un suport rígid (cartró ploma de 5 mm), per tal de ser també utilitzat com a pòster en les oficines de CCPAE.


Disseny de PHOTOCALL (Pop-up 3x3m)

Es composa d’una estructura muntable i portable, de forma quadrat i mides de 3 x 3 metres (gràfica útil de 2,60 x 2,60 m amb 30 cm de lateral per cada costat).

El disseny està imprès sobre lona, amb peces de velcro per a la correcta subjecció del disseny a l’estructura.

Tot plegat es guarda en una caixa resistent, estil carret amb rodes, de fàcil transport i manejable.

És una peça molt polivalent, a la qual se li poden col·locar diferents lones, impreses per a cada ús o ocasió: fires, convencions, celebracions, cursos… D’aquesta manera, s’aprofita l’estructura i amb només 150 € més es pot disposar d’un altre disseny, segons necessitats a cobrir.

Per a la festa del 25è aniversari CCPAE, el photocall va estar pensat per donar més corporativisme als espais. I en cas necessari, fer de fons corporatiu per fotografiar els assistents a l’acte.

Festa 25è Aniversari CCPAE > De la mateixa manera que altres dissenys, la línia del photocall està molt marcada per la imatge creada.


Disseny de TARGETA INVITACIÓ

Lògicament, unes setmanes abans de la festa, CCPAE va enviar invitacions, via correu electrònic, a totes aquelles persones, entitats, organitzacions, empreses i productors, entre d’altres, que han estat participant, col·laborant o formen part del món BIO i ECO de Catalunya.

Disseny d'invitació emailing per a festa empresarial
CCPAE Festa 25è Aniversari > Disseny d’invitació digital per a l’emailing.

Imatges amb els dissenys

A continuació, et presento algunes de les imatges més representatives de la festa amb aquests dissenys.

Disseny d'imatge per a festa d'aniversari d'empresa (CCPAE)
Disseny d'A3 per a col·locar en el faristol

Més dissenys corporatius CCPAE

Si t’ha agradat tot aquest material gràfic i corporatiu, pots veure també la presentació del disseny de logotip CCPAE, així com d’altres dissenys: targetes de visita o de presentació d’empresa, carpetes corporatives per a A4, disseny d’estructura roll-up corporatiu…

Disseny de roll up per a CCPAE
Aquesta sóc jo mateixa, amb el disseny de rollup, el dia de la Festa del 25è aniversari CCPAE.

Diseño gráfico para empresas

Diseño gráfico para ferias

Diseño de logos

Diseño gráfico online y virtual